6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.
+36 20 376 8690
ipc.szeged@gmail.com

Beszámoló a 2018-as év projektjeiről

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Created with Sketch.
1.

2018.06.25-27.

A Rendezvény paraméterei

A rendezvény, foglalkozás címe:                    Workshop

Helyszín:                                                        Szeged

Időpont:                                                         Workshop 2018.06.25-27.

Résztvevők száma:                                        14 fő

A Program

Az első workshop alkalmával a partnerek nagy része képviseltette magát, mint a szlovákiai

Kassai Főegyházmegye, a  nagyváradi Szent László Líceum, a csantavéri Szent Antal Plébánia és a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsággal foglalkozó szakemberei. Először ismertették a résztvevőkkel pályázat egészének célját és felépítését: jelen projekt az ifjúságügy területére fókuszál, azon belül is a szabadidő hasznos eltöltésére, a vallás szerepére a fiatalok életében.

Ezt követően részletesen bemutatkoztak a megjelentek, és így mindenki összetettebb képet kapott az egyes szervezetek ifjúságnevelési területeinek helyzetéről. A workshop hátralévő részében az ifjúsággal kapcsolatos tapasztalatok, esetleges problémák, lehetőségek voltak a középpontban.

A fiatalok korosztályának pszichológiai jellegzetességeiről Dr. Uzsalyné Pécsi Rita tartott előadást, amely sokban hozzájárult ahhoz, hogy minden résztvevő számára új ismeretekkel bővüljön az ifjúságról alkotott képe, mely segít a fiatalok jobb megértésében. Közös célként határozták meg a résztvevők a fiatalok keresztény és kulturális értékrendjének megismertetését, az általuk jónak vélt gyakorlatok összegyűjtését, a közösség formálás és a keresztény értékrend megszilárdításának a módszereit, az eszközeit összegyűjteni.


2.

2018. 06. 27-29

A rendezvény, foglalkozás címe:                   Workshop

Helyszín:                                                        Szeged

Időpont:                                                         2018. 06. 27-29.

Résztvevők száma:                                        14 fő

A Program:

A második workshop szervesen kapcsolódott az első workshophoz, az ifjúság helyzetének elemzése, a különböző országok Gábor Miklós az MKPK Ifjúsági Bizottságának irodavezetője tartott előadást a keresztény fiatalok Magyarországon címmel.

Közös célként határozták meg a résztvevők a fiatalok keresztény és kulturális értékrendjének megismertetését, az általuk jónak vélt gyakorlatok összegyűjtését, a közösség formálás és a keresztény értékrend megszilárdításának a módszereit, az eszközeit összegyűjteni. A projekt részcélja, hogy megvizsgálja a Kárpát-medencei együttműködő partnerek módszertanát az intézmények, szervezetek ifjúságügyben végzett tevékenységének vizsgálata, a nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése

Az esetmegbeszélések alkalmával az ifjúsággal történő munkára fókuszáltak: az ifjúsági szakemberek személyiségére, az ifjúság környezetére, a diákok és a vezetők kapcsolatának sajátosságaira. Nagy élmény volt annak megtapasztalása, hogy a szakmai esetmegbeszélő csoport rendelkezik egy olyan kollektív bölcsességgel, mely a résztvevőknek önállóan, külön-külön elérhetetlen, megfoghatatlan; ám az esetmegbeszélés sajátos légköre és technikája, dinamikája alapján minden résztvevő meríthet belőle. A közös munkában feldolgozták az őket személyesen is érintő kérdéseket és problémákat, és az ezzel kapcsolatos új megoldási javaslatokat. Így a  határon átnyúló tapasztalat és módszertan csere megvalósulásának kezdő lépéseit valósítottuk meg. 


3.

2018. június 30.

A Rendezvény paraméterei

A rendezvény, foglalkozás címe: Táborlátogatás

Helyszín: Szeged-Domaszék-Zöldfás

Résztvevők száma: 13 fő

A Szeged-Csanádi Egyházmegyében az Egyházmegyei Nyári Tábort 2004-ben azzal a szándékkal indították Domaszék – Zöldfáson, hogy a fiataloknak ismerkedési lehetőséget nyújtson. A tábor az egyik legalkalmasabb formája annak, hogy a résztvevők megismerkedjenek más településről érkező és hasonló gondolkodású fiatalokkal. A tábor minden évben más téma alapján épült fel, úgy hogy az összhangban legyen a Szent Gellért Ifjúsági Találkozó témájával. A táborban egy hét alatt a fiatalok csoportfoglalkozásokon, kreatív imaalkalmakon, szentmisén , reggeli és esti imán, filmklubbon, kézműves foglalkozásokon, szombat esti matiné műsoron, strandolásokon és kirándulásokon vehetnek részt. A kirándulások célja, hogy a fiatalok jobban megismerjék Egyházmegyéjük településeit és nevezetességeit. A tábor 11 éves múltjára visszatekintve nagyon sok barátság kötődött és már több házasság is született a tábornak köszönhetően. Ezt a jógyakorlatot tekinthették meg a résztvevők, megtapasztalva a tábor hangulatát, megismerve az önkéntesek által működtetett felépítést, beszélgetve a résztvevő fiatalokkal, betekinthettek a napi programokba. Ezen tapasztalatokat összesítve és feldolgozva tervekkel és ötletekkel térhettek haza, hogy a saját szolgálati területükön kamatoztathassák azokat.


4.

2018. július 3-4.

A Rendezvény paraméterei
A rendezvény, foglalkozás címe: Ifjúságvezetők tapasztalatcseréje
Helyszín: Hollókő
Résztvevők száma: 33 fő

A szabadidő hasznos eltöltésének, nem csupán a keresztény, de az emberi értékek erősítése is a célja, ugyanakkor figyelve a keresztény fiatalok speciális igényeire, problémáira. Nagyon markáns tapasztalat, hogy a fiatalok számára csak számukra hiteles valódi meggyőződéssel bíró vezetők fogadhatók el, számítanak hiteles vezetőknek. Ennek fényében fontos, hogy a vezetők szakmai képzésén túl emberi kapcsolataik is erősödjenek, erősítve egymást, a meggyőződésüket, a hivatástudatukat. Esetmegbeszélések és szakmai tapasztalatcsere alkalmat ad a résztvevőknek arra, hogy szakmai körbe, megerősödve, hatékonyabban tudják előmozdítani a fiatalok életében a pályázat által kívánt változásokat: szabadidő hasznos, értelmes eltöltése, kapcsolatépítés, jó példák. Kistelepülések és nagyvárosok fiataljaival foglalkozó szakemberek ugyanazon tapasztalata, hogy a személyes emberi kapcsolatok egyre inkább visszaszorulnak. Ennek alternatívájaként említett alkalmak két nagy csoportja egyszeri alkalmak, vagy többször visszatérő, rendszeres alkalmak. Mindezek egyrészt a JEL „Jó Együtt Lenni” tipusú közösségek, melyek nem tematikus céllal jönnek létre, inkább a fiatalok problémáit érintő beszélgető kör illetve közös programok, a másik csoportba azon tematikus csoportok tartoznak, melyek konkrét céllal jönnek össze: egészség klub, gördeszka klub, cserkészet, főző suli, alkotókör. A fiatalokkal való foglalkozások fókuszálásának célja, a befogadó attitűd fejlesztése nem csupán a kisebbségekkel szemben, de a marginalizálódott társadalmi csoportokkal kapcsolatban mindenképp. Ennek egyik hatékony gyakorlati példáját mutatták be, melynek módszere a kölcsönös megismerés és az egymás értékeinek felfedezése. Fontos tapasztalat volt az a szakmai megbeszélés, mely a csoportok „életciklusait” és a hátrányos helyzetű fiatalok működési módját, amely egyrészt a helyzetükből másrészt az életkori sajátságaikból fakad. Ezen ismeretek és a tapasztalatcsere segítette a vezetőket a reflektív párbeszédre.


5.

2018. július 5.

A rendezvény, foglalkozás címe: Ifjúságvezetők együttműködési
hálózatépítése
Helyszín: Hollókő
Résztvevők száma: 33 fő

Az Ifjúságvezetőkben magukban is felmerült, azon szándék, hogy egy működő hálózatot hozzanak létre és működtessenek. Ennek célja, hogy a hasonló akadályokkal küzdő a fiatalok szabad idejének értelmes eltöltésére irányuló, a befogadó attitűd fokozását előmozdító alkalmi és rendszeresen összejövő csoportok vezetőinek egyrészt mentális támogatást, másrészt szakmai ismereteket nyújtson. Ennek eszközei lehetnek a már a helyzetelemzés során azonosított és a tapasztalatcsere által ismertetett problémák megoldási gyakorlatának vizsgálata, elemzése és az alkalmazott módszertan bővítése. Célként magát a potenciális hálózatrendszer és az egyes közösségek erősségének feltérképezését tűzték ki célul. a célcsoport Cél csoport elérési módjait használva igyekeztek nemcsak magukat az ifjúsággal foglalkozó szakembereket, de az ifjúsági önkénteseket is megszólítani. Ennek a módjai: a személyes megszólítás, a megbeszélés, az online elérés, postai úton, média útján és  rendezvényeken.


6.

2018. 07. 16-18.

A Rendezvény paraméterei

A rendezvény, foglalkozás címe:                    

Helyszín:                                                        Hollókő

Időpont:                                                         2018.07.16-18.

Résztvevők száma:                                        14 fő

Workshop

A harmadik workshop központi témája a megoldás és a struktúra volt. A résztvevők megismerték különböző módszerek által összegyűjtött prioritást kapott problémákat az identitás és a kultúrális értékek válsága, a kulturális és szociális devianciákkal kapcsolatos problémák megjelenése, a mama hotel: az ifjúsági életszakasz meghosszabbodása, a társadalmi kirekesztettség, az elmagányosodás veszélyei a felnőtté válás átmeneti szakaszában.

Az előző workshopok eredményeit feldolgozva egyértelműen látható, hogy a fiatalok legkedveltebb szabadidő-eltöltési szokásai főként a „passzív fogyasztásra” irányulnak, leginkább a számítógépezésre, internetezésre különböző hordozható, mobil eszközökön, illetve a több évtizedes gyakorlatot háttérbe szorítva, tevékenységet jelentenek még a fiataloknak a kortársakkal történő informális találkozók is amikor barátaikkal, iskolatársaikkal együtt, szabadon tölthetik el az időt. Ezt követi csak a színházba, moziba járás, kocsmák, kávézók látogatása, valamint az olvasás A legkevésbé kedvelt szabadidős tevékenységként pedig az önkéntes tevékenység. A résztvevők  közös brainstorming keretében a korábban felsorolt problémákra, kérdésekre keresték a válaszokat,  a lehetséges megoldásokat majd ezek alapján tervezték meg a további workshopok egy részének a tematikáját, valamint vázolták, hogy mely közösségépítő, önkéntességet erősítendő, érzékenyítő jó gyakorlatokat szeretnék közösen is elsajátítani a pályázat során.


7.

2018. október 12-14.

Ifjúságvezetők lelkigyakorlata: Egyensúly a lelki életben -workshop 

Domaszék-Zöldfás 

Világunkban egyre inkább tapasztalat, hogy a fiatalok számára csak számukra hiteles valódi meggyőződéssel bíró vezetők fogadhatók el vezetőnek. Ennek fényében fontos, a vezetők szakmai képzettségén túl a mentális fejlődésük. Ennek lehet egyik eszköze a lelkigyakorlat melynek témája: Hétköznapjainkban folyamatosan kapcsolódunk. Valakihez vagy valamihez. Akár akarjuk, akár nem. A kérdés az, megválaszt(hat)juk-e, hogy kihez és mihez. Akarjuk-e minőségivé tenni ezeket a kapcsolatokat? Ha igen, ha nem: vajon miért? És főleg: hogyan? A témaválasztást indokolttá tette, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek tapasztalata, hogy a személyes emberi kapcsolatok egyre inkább visszaszorulnak. Erre ad lehetőséget ez a program, ahol személyes kísérést kaptak a résztvevők, előadások és csoportos foglalkozások mellett. Az esetmegbeszélések, a résztvevők kapcsolatfókuszú önreflexív munkája segíti, hogy megerősödve a vezetői szerepükben térjenek vissza a fiatalok közé. Mindez segíti a fiatalokat, hogy az életállapotukból fakadó, a felnőtté válás átmeneti periódusában segítséget kapjanak, erősítve személyes kapcsolataik minőségét, a felelősségvállalásukat, az elköteleződésre való nyitottságukat.


8.

2018. október 19-21.

Rendezvény paraméterei

A rendezvény, foglalkozás címe: Workshop – Délvidéki Ifjúsági Hálózat

Csapatépítése
Helyszín: Szeged
Résztvevők száma: 12 fő

A Program:

A workshop során a délvidéki partner, a csantavéri Szent Antal Római Katolikus plébánia ifjúságának tagjai vettek részt. A program fő célja a fiatalok keresztény és kulturális értékrendjének megismerése, az általuk jónak vélt gyakorlatok összegyűjtése, valamint a közösségük formálása volt. A hétvége során Gaga Zsuzsa, ifjúságpasztorációs szakember vezette a közös munkát. A fiatalok első sorban kiscsoportos és nagy közös beszélgetések segítségével mutatták be a számukra hasznosnak vélt jó gyakorlatokat a saját területükről. Megvitatták, hogy szerintük, hogyan lehetne ezeket fejleszteni, illetve, hogy mik azok a módszerek, amelyek a véleményük szerint kevésbé hatékonyak a velük való foglalkozások során. Ennek segítségével az őket érintő területen így már egy tisztább ás mindenki számára érthetőbb alapról indulhat az  ifjúságpasztoráció módszereinek fejlesztése.


9.

2018. október 22-24.

A Rendezvény paraméterei
A rendezvény, foglalkozás címe: Workshop – Délvidéki Ifjúsági Hálózat

Közösségfejlesztése

Helyszín: Szeged
Időpont: 2018. október 22-24
Résztvevők száma: 12 fő

Programok
Az előző workshop munkáját folytatva ismét a Szent Antal Római Katolikus plébánia fiatalja vettek részt a három napos alkalmon. Ezúttal az volt a fő témája a workshopnak, hogy hogyan lehetséges a közösségük fejlesztése a jó módszereken keresztül, illetve milyen egyéb ötleteik vannak még a jó gyakorlatokhoz. Ismét Gaga Zsuzsa vezette a workshop menetét, aki tapasztalatával hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok a lehető legaktívabban részt vegyenek a munkában. Fontos témája volt a hétvégének az is, hogy hogyan tudja egy-egy tag az adott közösséget összetartani, illetve segíteni. Az eseményen részt vett a Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs irodájának egyik munkatársa is, így a jó gyakorlatokról való beszélgetések során a két partner közötti hálózat is erősödött, illetve a nézőpontok is így átfogóbbak voltak az alkalom során.


10.

2018. október 27.

A Rendezvény paraméterei
A rendezvény, foglalkozás címe: Ifjúság és Kereszténység
Helyszín: Pécs
Résztvevők száma: 19 fő

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúság pasztorációs munkáját nagyban segítik az önkéntesként tevékenykedő fiatalok leginkább egyetemista diákokról és fiatal felnőttekről beszélhetünk. Az egyházmegye rendezvényein ezen önkéntesek működtetik nemcsak a hátteret, a programokat, de résztvevői a rendezvényeknek: terepet rendeznek, regisztrálnak, csoportot-, játékot vezetnek vagy ebédet osztanak s mindezt ellenszolgáltatás nélkül teszik, pusztán jó szándékból. Munkájuk
széleskörű és pótolhatatlan. A pályázat adta keretek lehetővé tették, hogy mind ezek az önkéntes fiatalokkal foglalkozó fiatalok
egy egynapos kirándulással egybekötött képzésen vehessenek részt. A 19 tagú csoport Szegeden gyülekezett ahonnan busszal indultak tovább Pécsre. A nagy múltú püspöki székhely számos látnivalót tartogatott a kirándulók számára, a kereszténység gyökereivel megismerkedve, a püspökség történelmén keresztül felismerték a kereszténység értékeit és üzenetét. Ezt követően Máriapócsora zarándokolt a csoport, ahol imáikkal kérték a Szűzanya áldását a fiatalokra és a velük való munkájukra. A program lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésre, amely a kooperatív munkára jó hatással lehet. A programnak köszönhetően új ismeretségek születtek, s a fiatalok kapcsolata is szorosabbá vált.


11.

2018. október 29-31.

Helyszín: Szeged

A rendezvény, foglalkozás címe: A keresztény közöség megtartó szerepe és ezen értékek átadása “workshop”

A vallás szerepe a teljesebb életben egyre inkább bizonyított, számos kutatási eredmény támasztja alá ezen spontán megfigyeléseket. Ennek egyik előnye a prevenció mely segíti nem csupán a fiatalt a lelki egyensúlyának, stabilitásának megőrzésébe. Másrészt erőforrás mely az ideológia, a világkép, az értékrend és a kölcsönös segítségnyújtás lehetőségeiben valósul meg. Az egyházi emberek: pap, lelkipásztor, közösségvezető, mint közösségi kapuőrök segítik az egyént, hogy beilleszkedjen a közösségbe. Másfelől krízisintervenció, ami segíti, hogy felkészüljön az életeseményekkel együtt járó és egyéb krízisekre. Ők, mintegy hidat képeznek egyrészt az egyén és a megtartó közösség, másrészt az egyén és Isten között. A fiatalok életében a kortárs csoportnak bizonyítottan nagy jelentősége van. Jelen projekt az ifjúságügy területére fókuszál, azon belül is a szabadidő hasznos eltöltésére, a Kárpát-medence szomszédos EU tagállamaiban működő partnerszervezetek/ intézményekkel együttműködve, a helyzetértékelés során feltárt problémákra keressük a megoldást, jó gyakorlatokat és módszertanokat. A pályázatban feltárt problémák közül ennek a workshop -nak témájaként a virtuális kapcsolatok térnyerése, a személyes emberi kapcsolatok visszaszorulása, a kulturális és szociális devianciákkal kapcsolatos problémák a társadalmi kirekesztettség csökkentéséének lehetőségeit vizsgáltuk, fókuszálva a közösség teremtés eszközeire, a fiatalok elérésének módjára és a rendelkezésre álló médiaeszközökre és ezek használatára.


12.

2018. november 14.

Helyszín: Budapest

A rendezvény, foglalkozás címe:„Fiatalokkal a keresztény Európáért. Tanulmányút-előadások: Az európai értékek nyomában

Az európai értékek között központi helyen áll a család, az élet az élet továbbadása. A fiatalok párkapcsolati kultúrája és a szabadidő hasznos eltöltése kölcsönösen meghatározzák egymást. Ezért elengedhetetlenül fontos a férfi és női identitás erősítése, melynek lehetséges módszere a TESTTEO’ mozgalom programja. Ennek eszköze, hogy fiatalok szólnak fiatalokhoz a minőségi emberi- és párkapcsolatokról. Mindezek segíthetik a résztvevőket, hogy megismerve testük működését és a kapcsolatok dinamikáját merjenek maguk is társadalomformáló emberré válni. Elsősorban legyenek formálói családjuknak, társadalmuknak, országuknak, Európának. Az ebből született élet az Európa jövőjének záloga.

A tanulmányút kulturális programja: 
A tanulmányút további részében a koronázási jelképek, a Szent Jobb és a Szent István Bazilika meglátogatása volt a program. Ezen helyszínek, és a történelem megismerése, egyik fontos lépése annak, hogy magukénak vallják, örökségünknek tekintsék ezen értékeket, e mentén nem csupán a keresztény értékrend megismerése, de a másokért vállalt felelősség, a társadalomformáló attitűd közvetítésének és továbbadásának lehetősége is megteremtődik.