6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.
+36 20 376 8690
ipc.szeged@gmail.com

A Szentszék megnyilatkozásai a fiatalokkal kapcsolatban I. rész

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Created with Sketch.

1.

Ifjúságpasztoráció a tudományos medodika szempontjából
Az ifjúságpasztorációt tekintve útkereső fázisban van a Magyar Katolikus Egyház. Erre az útkeresésre válaszként született meg az MKPK Ifjúsági Bizottságának tanulmánya: A fiatalok evangelizációja ma címmel. Az egyházmegyék többségében ösztönszerűen végzik a pasztorációnak az ifjúsággal foglalkozó szegmensét. Ez azt jelenti, hogy évek óta ugyan abban a struktúrában gondolkoznak, ami természetesen jól bevált, ugyanakkor kezd felszínessé válni. A két szót – ifjúság és pasztoráció – összekapcsolva említjük, de az így kapott kifejezésnek vajon valóban ismerjük-e a jelentését és jelentőségét vagy csupán, mint szóban forgó közhelyet használjuk a mindennapokban. Maguk a fiatalok sem ismerik az ifjúságpasztorációnak, mint kifejezésnek és tevékenységnek a lényegét.  Ennek az ismeretlenségnek az oka talán abban gyökerezik, hogy a ketekézis úgymond bekebelezi az ifjúságpasztorációt. Ahelyett, hogy a gyermek katekézis egy külön tárgyává tenné, csupán csak az ember hitbeli fejlődésének egy korszakaként kezeli.


2.

Előszó a pápáknak az ifjúság felé intézett szavaihoz
A bejegyzés a Szeged – Csanádi Egyházmegye ifjúság pasztorációs helyzetét próbálja feltérképezni. Nem lehet az ifjúságpasztoráció helyzetét országos, vagy nemzetközi szinten általánosan áttekinteni. Ki kell emelni, hogy az országon belül, az egyházmegyék helyzete és erőforrásai (gazdasági és önkéntességi) nagyban különböznek egymástól. Ezt erősíti meg XVI. Benedek, a Youcat című katekizmusban írt előszava is: “… nem csak a kontinensek és népeik kultúrái között van különbség, hanem az egyes társadalmakon belül is léteznek “kontinensek”.¹ A fiatalokról való általános gondolkodás legfontosabb alapját talán a pápai megnyilatkozások adják, ezrét a bejegyzés első felében ismertetésre kerül II. János Pálnak, XVI. Benedeknek és Ferenc pápának a fiatalokkal kapcsolatos megszólalásai, megnyilatkozásai. XVI. Benedek pápa megnyilatkozásaiból készült egy rövidebb foglalat, amelyben beszédeinek a fiatalok mai evangelizációjára utaló momentumait emelték ki.² Hasonló képen Ferenc pápának is egy kötetbe gyűjtötték azokat a megnyilatkozásait, amelyeket a fiatalokhoz intézett.³ A gyűjtő munkát nagyban segítette a Magyar Püspsöki Konferencia weboldalán⁴ található könyvtár, amely online hozzáférést tesz lehetővé a pápai dokumentumok többségéhez. A pápák által a fiatalokról kialakított képek segítenek abban, hogy hogyan gondoljuk el a mai fiatalok örömeit és nehézségeit a keresztény szemléletben. Ugyanakkor a jelen kor társadalma állította nehézségekre is rámutatnak egy-egy megnyilatkozásukban.

¹ Youcat: A Katolikus Egyház Ifjúsági Katekizmusa. Kairosz, Budapest 2013.
² Evangelizzare i giovanni oggi. Il contributo di Benedetto XVI, Pontificio Consiglio per i Laici, Roma, 2012 ford.: Kámán Veronika: A fiatalok evangelizációja ma. Szemelvények XVI. Benedek pápa megnyilatkozásaiból Bp. 2014
³ (szerk., ford.) Tőzsér Endre: Ferenc Pápa: Ölellek benneteket! Beszédek fiatalokhoz. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány, Budapest 2014.
⁴uj.katolikus.hu/adattar.php?h=10 2017.04.20. 10:45.


3.

Területi lehatároltság:                                                                                                       Az alaposabb és reálisabb helyzetképhez szükséges a területenkénti elemzés, ami két fő területet jelent: az egyik a szórványterületet képező Békés megye, míg a másik a Szeged – Csanádi Egyházmegye centrumát alkotó Csongrád megye. Ebben a feltérképezésben a népszámlálási adatok és főként a 2013-ban kiadott Darvai Tibor által készített 2012-es felmérése¹ nyújt segítséget, amely betekintést enged a Katolikus Ifjúsági Alapítvány által szervezett katolikus ifjúsági életbe.

¹Darvai Tibor: Középiskolások szabadidős tevékenysége, értékrendje és jövőképe Csongrád és Békés megyében 2012. Katolikus Ifjúsági Alapítvány, Szeged 2013.


4.

Szentszéki megnyilatkozások a fiatalokkal kapcsolatban
Ha teljes képet szeretnénk kapni a pápák véleményéről a fiatalokat illetően, akkor leginkább a pápai megnyilatkozásokat kell alaposabban áttekinteni. Jelen bejegyzésben II. János Pál pápától kezdve XVI. Benedeken át Ferenc pápáig bezárólag vizsgálódhatunk. Fontos egy összefüggésben látni a három pápa tevékenységét és megnyilatkozásait a fiatalokkal kapcsolatban. Ezért egységes témákra (reménység – jövő – generációk – kirekesztettség – az Egyház aktív tagjának lenni – a fiatalok kísérése és meghallgatása – a fiatalok megszólítása napjainkban – a fiatalok jelenkori nehézségei – a pápák kérései a fiataloktól) kell bontani a különböző véleményeket és megnyilatkozásokat. A legnagyobb horderejű megnyilatkozások általában az Ifjúsági Világtalálkozók alkalmával születnek meg, de mindezeket kiegészítve fontos a más alkalmak során született beszédeket, buzdításokat is megvizsgálni.


5.

II. János Pál pápa a fiatalokról a fiatalokhoz
A beszédek és megnyilatkozások előtt mindenképpen meg kell említeni II. János Pál fiatalokért való tenni vágyását. 1984-ben életre hívta a pápa a ma is nagy hagyománynak örvendő Katolikus Ifjúsági Világtalálkozót¹, amelyre a világ minden fiatalját meghívta és 1985-től hivatalosan is kezdeményezte az ifjúsági világnap rendszeres megtartását.² Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a világ fiataljai számára egyrészt arra, hogy hitüket egy hatalmas együtt mozgó, együtt gondolkodó tömegként is megélhessék. Talán ez az aspektus lehet a legfontosabb egy világtalálkozó kapcsán. Másrészt a fiatalok közelebb kerülhetnek a pápához, láthatják élőben, amely a római katolikus egyház felé való elköteleződésüket is erősíti. Harmadrészt pedig az ifjúsági világtalálkozók lehetőséget adnak arra, hogy a világ fiatal keresztényeinek több generációja találkozhasson egymással, és együtt hitélményekben részesülhessenek.³ Végül pedig ki kell mondanunk, hogy a találkozókon részt vevő fiatalok egyben világot is látnak. Megismerkedhetnek más országok fiataljaival és azok kultúrájával. A találkozók népszerűségét jól mutatja a szervezési időpontok sűrűsége és a résztvevők létszáma, amely gyakran 1 millió fő közeli, sőt olykor túl is lépi azt.⁴ Továbbá az is a találkozók fontosságára utal, hogy a Péteri székben II. János Pál pápát követő XVI. Benedek és Ferenc pápa is tovább élteti ezt a kezdeményezést a személyes jelenlétükkel.

¹A következő években és helyszíneken rendeztek már Katolikus Ifjúsági Világtalálkozókat:
1984 Róma, 1985 Róma, 1986 Róma, 1987Buenos Aires, 1989 Santiago de Compostela, 1991 Czestochowa, 1993 Denver, 1995 Manila, 1997 Párizs, 2000 Róma, 2002 Toronto, 2005 Köln, 2008 Sydney, 2011 Madrid, 2013 Rio de Janeiro, 2016 Krakkó forrás: http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_chronicle-wyd_20020325_en.html 2015.01.22. 14:58.
² Tőzsér 2014:18.                                                                                                  ³ XVI. Benedek 2010.
⁴ Buenos Aires 1.000.000, Czestochowa 1.600.000, Manila 5.000.000, Párizs 1.200.000, Róma 2.000.000, Köln 1.200.000, Madrid 1.400.000