6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.
+36 62/420-932 mellék:129
ipc.szeged@gmail.com

“Veled vagyok!” – face2Face imaest Szegeden

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Created with Sketch.

“Veled vagyok!” – face2Face imaest Szegeden

Március 8-án, szerdán este ifjúsági közösségek, lelkiségi mozgalmak, plébániák és az egyetemi lelkészség csoportjai találkoztak Szegeden. Második alkalommal szervezték meg a face2Face imaestet, amelynek középpontjában az eukarisztia áll. A fiatalok számára szervezett imával a az Ifjúságpasztorációs Iroda fontosnak tartja kiemelni Jézus valóságos jelenlétét a kenyér színe alatt és a közös imádság megerősítő kegyelmét.

Az est témája: „Veled vagyok” (Iz 41,10) szentírási részre épült. Az elmélkedést Nagy Róbert Szeged-szőregi plébános tartotta, aki Mózes, Józsue és Pál életén keresztül felidézte azokat a legfontosabb eseményeket, amikor az Úr, a jelenlétéről biztosította az őt követő embert. Isten személyes ígérethez mindig feladat párosul. Mózesnek feladata lett, hogy kivezesse a népet Egyiptomból, Józsué életében pedig mindez beteljesült, hiszen Ő vezette be a népet az ígéret földjére. Pál apostol ezzel a bátorítással indult el hirdetni Isten igéjét: „Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass! Én veled vagyok…” (ApCsel 18,9).

A face2Face imaest egyik fontos pillanata, amikor egy fiatal tanúságot tesz a hitéről. A nagyböjti alkalommal Olasz Csaba katekéta-testnevelőtanár beszélt megtéréséről. Gimnáziumi évei alatt találkozott közelebbről a kereszténységgel, testvére is tizenévesen lett megkeresztelve, majd elfogadva a papi hivatást Istentől, öccse példaképe lett. Isten aktívan munkálkodott az életében és ez rengeteg kegyelem forrásává vált.

A tanítást és a tanúságtételt szentségimádás követte, melyben csend, énekek és imádság adott lehetőséget arra, hogy személyesen és közösségben is az Úr elé lépjünk. Az érkezéskor kapott fadarabkákat az oltár előtt elhelyezett feszületre illesztve, mindenki osztozott a Golgota keresztjében, de jelképezte a mi bűneinket, küzdelmeinket, kérdéseinket és mindennapi megpróbáltatásainkat is. Így lesznek a mi kisebb-nagyobb keresztjeink mindig is Jézus egyetlen keresztjének részei.

Az est szerény agapéval zárult. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája újabb face2face imaestet szervez pünkösdkor, melyre szeretettel várja a szegedi és a város környékén élőket. Hosszútávú cél, hogy az egyházmegye több helyszínén is hasonló módon találkozhassanak a Krisztusban hívő közösségek.

IMG 3471
Aperture: 3.5
Camera: Canon EOS 100D
Iso: 400
Orientation: 1
« A 15 »

Forrás: www.ipcszeged.hu

Fotó: Kiss Gergely